compare_arrows0
U zalihama
Columbia II
Columbia II
  • favorite_border
  • compare_arrows

Columbia II

102,896 rsd
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline

COLUMBIA II 

UREÐAJ SA PETOSTEPENOM REVERZNOM OSMOZOM, FUNKCIJOM GREJANJA I HLAÐENJA VODE

Pokazivač količine prečišćenje vode
U svakom trenutku pogledom na prednju stranu uređaja, na displeju se može videti količina i temperatura prečišćene vode koja je spremna za istakanje. 
Hermetički zatvoren rezervoar
Rezervoar zapremine 6.5l hermetički je zatvoren čime se znatno povećava mikorobiološka bezbednost. U rezervoar je ugrađen regulator nivoa koji isključuje uređaj kada se rezervoar napuni. Nakon istakanja i manje količine vode uređaj se automatski uključuje i počinje proizvodnja prečišćene vode dok se rezervoar ponovo ne napuni. 
Bezbednost 
Topla voda (94C) teče samo kada se pritisne dugme na ventilu tople vode i istovremeno pritisne poluga ventila. Ovim se sprečava slučajno puštanje tople vode. Temperatura hladne vode može se regulisati od 8 ili 12C do sobne temperature pritiskom sleep varijantom na displeju uređaja. Regulator nivoa prečišćene vode FLCII, najnovija generacija regulatora nivoa, automatski reguliše nivo prečišćene vode u rezevoaru bez upotrebe električnog napajanja. 
Kompaktan i elegantan dizajn
Uređaj je dizajniran tako da se lako uklopi u ambijent svake kuhinje.

UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE VODE COLUMBIA u sebi ima tri rezervoara za prečišćenu vodu - rezervoar sa vrelom vodom 85-100C (cca 3L) - rezervoar sa vodom sobne temperature (cca 15L) - rezervoar sa hladnom vodom 5-12C (cca 4L) Uređaj poseduje ugrađenu boster pumpu koja potpomaže - ubrzava proces filtracije vode koja se napaja preko sopstvenog transtformatora sa 24VDC. Voda se hladi putem kompresorskog hlađenja sa EKO gasom R-134A: Zagrevanje vode postiže se trakastim grejačem obmotanim oko rezervoara od nerđajućeg čelika, napona 220V snage 400W. Na komandnoj tabli pritiskom na određene prekidače uključujemo hlađenje i grejanje vode po želji. Željeni nivo rashlađivanja grejanja se bira pritiskom na odgovarajući prekidač: 
COLD (hladna voda) tri opcije - low, medium, high
HOT (vrela voda) tri opcije - low, medium, high

UREĐAJ COLUMBIA OTKLANJA
- hlor__________________________________________ 100%
- teške metale___________________________________ 85-98%
- otrovne hemikalije iz industrije i poljoprivrede_________________98%
- mikroorganizme (viruse, bakterije, gljivice)__________________ 99,9%

UČESTALOST IZMENE ULOŽAKA
- Sedimentni filter ________________________________ 6 meseci
- Ugljeni ______________________________________ 6 meseci
- Reverzna osmoza _______________________________ 24 meseca
- Post ________________________________________ 6 meseci

TEHNIČKI PODACI
- maksimalni kapacitet filtriranja __cca 360 litara u 24h
- minimalni pritisak vode ____________ 2,45 bara
- napon napajanja _______________ 220V-50 Hz
- težina praznog uređaja _______________ 40 kg
- dimenzije (visina x širina x dužina)
1210 x 350 x 400mm

 

Sastavni delovi uređaja 

za prečišćavanje vode

Columbia se sastoji od 8 osnovnih radnih elemenata, smeštenih u kompaktno kućište, futurističkog dizajna visokog kvaliteta.

  • Prvi predfilter - tip sedimentni
  • Drugi predfilter - tip ugljeni
  • Treći predfilter - tip sedimentni
  • Glavni filter - tip osmotska membrana
  • Završni filter - tip post
  • Booster pumpa
  • Kompresor za hlađenje vode
  • Grejač vode