Unknown: mysqli::real_escape_string(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/filterizav/domains/filterizavodu.rs/public_html/system/library/db/mysqli.php on line 45Unknown: Automatic conversion of false to array is deprecated in /home/filterizav/domains/filterizavodu.rs/public_html/catalog/controller/startup/startup.php on line 95Uslovi korišćenja
compare_arrows0

Uslovi korišćenja

 Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/14) AQUASANA No 1 DOO, Sombor, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta filterizavodu.rs

O B A V E Š T A V A

- da se prodaja robe putem internet sajta filterizavodu.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti AQUASANA No 1 DOO Sombor, Nikole Vukičevića 5/6, Sombor, mat. br. 20791756,, PIB: 107386441, Tel.: +38125423335, filterizavodu.rs , adresa za izjavljivanje reklamacije je: asfilter1@gmail.com
- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu filterizavodu.rs.
- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/14) kupovina preko naše prodajne internet stranice filterizavodu.rs smatra prodajom na daljinu.
- da roba koja se prodaje putem internet sajta filterizavodu.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
- da se saobraznost robe ugovoru utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom, ali i da se i saobraznost robe pretpostavlja u sledećim slučajevima;
Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
1) ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

- da ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti,
reklamirao robu, ima pravo da sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito
troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, da te troškove snosi prodavac.

- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

- da uslugu isporuke robe snosi kupac, poštom/kurirskom službom koju odabere sam kupac u napomeni,
ukoliko ne navede kojom kurirsko službom isporučujemo robu PostExpress, njihove cene poštarine možete
pogledati OVDE

- da je trgovac dužan u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu izvršiti uslugu ili isporuku robe,
osim ako nije nešto drugo ugovoreno.

- da isporučujemo robu preko kurirske službe PostExpress, na način kako je to definisano OVDE.

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta filterizavodu.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke ili na račun firme.

- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano OVDE.

- da za robu koja je poručena putem online prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju. Način i
postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći OVDE.