compare_arrows0

Nanofiltracija

Nanofiltracija (NF) je proces membranske filtracije finoće između ultrafiltracije i reverzne osmoze. Nominalna veličina pora polupropustive membrane je od oko 1 nanometra. Nanofiltracija je tehnologija koja je u usponu proteklih nekoliko godina. Danas se nanofiltracija najčesće primenjuje u procesima tretmana pitke vode kao sto je omekšavanje, uklanjanje boje, te uklanjanjanju mikro onečišćenja. Tokom industrijskog procesa nanofiltracija se koristi za uklanjanje specifičnih komponenata kao sto je uklanjanje boja.

Prolaskom vode kroz membrane događa se separacija. Takva tehnika se učestalo koristi za uklanjanje organskih supstanci, kao sto su mikropolutanti i multivalentni joni.

Ostale oblasti primene nanofiltracije su:

● Uklanjanje pesticida iz podzemnih voda
● Uklanjanje teških metala iz otpadnih voda
● Recirkulacija otpadnih voda u perionicama
● Omekšavanje vode
● Uklanjanje nitrata