compare_arrows0
U zalihama
MACH
MACH
MACH
MACH
MACH
MACH
MACH
MACH
MACH MACH MACH MACH
 • favorite_border
 • compare_arrows

MACH

92,140 rsd
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline

MACH

UREÐAJ SA PETOSTEPENOM REVERZNOM OSMOZOM, FUNKCIJOM GREJANJA I HLAÐENJA VODE

Pokazivač količine prečišćenje vode
U svakom trenutku pogledom na prednju stranu uređaja, na displeju se može videti količina i temperatura prečišćene vode koja je spremna za istakanje.

Hermetički zatvoren rezervoar
Rezervoar zapremine 6.5l hermetički je zatvoren čime se znatno povećava mikorobiološka bezbednost. U rezervoar je ugrađen regulator nivoa koji isključuje uređaj kada se rezervoar napuni. Nakon istakanja i manje količine vode uređaj se automatski uključuje i počinje proizvodnja prečišćene vode dok se rezervoar ponovo ne napuni.

Bezbednost
Topla voda (94C) teče samo kada se pritisne dugme na ventilu tople vode i istovremeno pritisne poluga ventila. Ovim se sprečava slučajno puštanje tople vode. Temperatura hladne vode može se regulisati od 8 ili 12C do sobne temperature pritiskom sleep varijantom na displeju uređaja. Regulator nivoa prečišćene vode FLCII, najnovija generacija regulatora nivoa, automatski reguliše nivo prečišćene vode u rezevoaru bez upotrebe električnog napajanja.
Kompaktan i elegantan dizajn
Uređaj je dizajniran tako da se lako uklopi u ambijent svake kuhinje.

Tehničke karakteristike 

uređaja za prečišćavanje vode

 • El. napajanje ________ 220V/50 HZ
 • Hlađenje 3 ________________ 110W
 • Metoda filtracije ______ rev.osmoza
 • Booster pumpa _______________ da
 • Meh. predfilter ____________ 2.5”x8
 • Predfil. ak. ugalj __________ 2.5”x8
 • Ro membrana ___________ 2.5”x11”
 • Post. sa akt. ug. _________ 2.5”x11”
 • Keram. filter ________________ 25gr
 • Zapr. rezerv. _________________ 6.5l
 • Rez. hladne vode_____________ 3.6l
 • Rez. tople vode______________ 1.2l
 • Kap. uređaja_______ 200- 250l/dan
 • Temp. hl. vode _______________ 6C
 • Temp. tople _________________ 94C
 • Dimenzija__344 (Š)x540(D)x525(V) mm
 • Težina_________ 20kg _______ 22 kg